Anunț

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și ale art. 22 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 288/2015, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.   Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 11.02.2016 și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, în termen de 5 zile calendaristice de la data publicării, respectiv până la data de 16.02.2016.