Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea Metodologiei de desemnare de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorți computerizată, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora. Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 29.02.2016 și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro