Vezi proiectele actuale

Hotărârea de Guvern nr. 1301/2012

privind aprobarea modelului timbrului autocolant, condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

Hotărârea de Guvern nr. 1300/2012

privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

Hotărârea de Guvern nr. 1299/2012

privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

Hotărârea de Guvern nr. 1298/2012

pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, ce sunt folosite la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

Hotărârea de Guvern nr. 1297/2012

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale

Hotărârea de Guvern nr. 947/2004

privind stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a materialelor necesare votării