Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la alegerile parlamentare 2016

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la alegerile locale 2016

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la alegerile prezidentiale 2019

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la alegerile europarlamentare 2019

Președinți și locțiitori ai BESV desemnați la alegerile locale parțiale din 05.11.2017

INSTRUCȚIUNI ȘI REGLEMENTĂRI
PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

GHIDUL BIROURILOR SECȚIILOR DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE CARE ÎNDEPLINESC ȘI ATRIBUȚIILE PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

GHIDUL BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE organizate în străinătate

GHIDUL BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE organizate pe teritoriul României

INFORMAȚII PRIVIND CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI – ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Vă aducem la cunoștință că până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019 Autoritatea Electorală Permanentă va desemna, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019.

Vă reamintim că, făcând parte din Corpul experților electorali, veți intra automat în procedura tragerii la sorți la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Vă informăm că în perioada funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora vor primi pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei (190 lei x 8 zile = 1520 lei).

În această perioadă, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori au obligația de a le asigura acestora plata salariului.
Primirea indemnizației de mai sus (190 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.

Pentru indemnizațiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 10 lei pentru apă și cafea.
În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale județene sau, după caz ale sectoarelor municipiului București au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.

Persoanele care doresc să se înscrie în Corpul experților electorali, pot trimite cerere de admitere în Corpul experților electorali însoțită de copia actului de identitate și copia actului de studiu structurilor teritoriale ale AEP.
În cazul în care nu mai doriți să faceți parte din Corpul experților electorali, aveți obligația să solicitați în scris Autorității Electorale Permanente retragerea din Corpul experților electorali, în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate.

Menționăm faptul că perioada electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 începe pe data de 28 august 2019.

În cazul în care nu puteți îndeplini funcția de președinte al biroului electoral al unei secții de votare sau funcția de locțiitor al acestuia, aveți obligația să solicitați în scris Autorității Electorale Permanente suspendarea din Corpul experților electorali pe durata alegerilor, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.

Precizăm că cererea de suspendare, sau după caz retragere, trebuie să fie semnată olograf. Aceasta poate fi transmisă prin e-mail la adresele structurilor teritoriale ale AEP sau depuse la sediul acestora.

Modelele cererilor de admitere, suspendare și retragere din Corpul experților electorali se regăsesc la adresa https://www.registrulelectoral.ro/sectiunea_publica.

Datele de contact ale structurilor teritoriale ale AEP se regăsesc la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/filiale/.

 

 

 

 

Clip de informare a experților electorali realizat în parteneriat cu TVR – Alegeri Europarlamentare 2019

 

 

 

 

Instruire președinți secții de votare – Referendum pentru revizuirea Constituției 2018

 

 

 

 

 

Pliant – Recrutare experți electorali

Poster recrutare operator de calculator și expert electoral