Circulare

Numărul circularei
Descriere
Circulara nr.608Creferitoare la modul de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, conform prevederilor art.29 alin.(12) și (13) cu referire la prevederile art.26 alin.(3) și (4) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Circulara nr.622Creferitoare la modul de exercitare a dreptului de vot de către persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate care sunt internate în spitale și azile/cămine de bătrâni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Circulara nr.648Cprivind modul de predare a buletinelor de vot întrebuințate și necontestate, precum și a celor anulate, a ștampilelor și a celorlalte materiale utilizate în desfășurarea votării, de către birourile electorale ale secțiilor de votare
Circulara nr.707Cprivind predarea dosarelor cuprinzând procesele-verbale, întâmpinările, contestațiile, buletinele de vot nule și contestate, precum și listele electorale utilizate în cadrul secției de votare
Circulara nr.754Creferitoare la modul de exercitare a dreptului de vot de către persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate care sunt internate în spitale și azile/cămine de bătrâni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (completare la Circulara nr.622C)
Circulara nr.788Cprivind situațiile în care voturile exprimate sunt considerate ca fiind “voturi valabil exprimate” sau “voturi nule”
Circulara nr.790Cprivind lista cetățenilor comunitari care au reședința în România și și-au exprimat dorința de a vota pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014, pe listele electorale speciale
Circulara nr.830Cprivind completarea listei cetățenilor comunitari care au reședința în România și și-au exprimat dorința de a vota pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014, pe listele electorale speciale
Circulara nr.850Cprivind cetățenii români care au fost înscriși în listele electorale ale altor state membre ale Uniunii Europene
Circulara nr.851Cprivind lista institutelor de sondare a opiniei publice, a societăților comerciale și a organizațiilor neguvernamentale, acreditate până la data de 24.05.2014, de către Biroul Electoral Central, în vederea efectuării de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Circulara nr.857Cprivind completarea listei cetățenilor comunitari care au reședința în România și și-au exprimat dorința de a vota pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014, pe listele electorale speciale
Circulara nr.875Cprivind eliberarea copiilor de pe listele electorale suplimentare către reprezentanții partidelor politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor electorale care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014