Legislație

Nr.crt.
Legislație
1Constituția României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)
2Lege nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare (actualizată până la la data de 13 februarie 2014)
3Lege nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată (Monitorul Oficial nr. 627/ 31.08.2012)
4Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 111/ 13.02.2014)
5Lege nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (actualizată până la la data de 13 februarie 2014)
6Hotărâre a Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 130/ 24.02.2014)
7Hotărâre a Guvernului nr. 80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 130/ 24.02.2014)
8Hotărâre a Guvernului nr. 102/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 130/ 24.02.2014)
9Hotărâre a Guvernului nr. 103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 130/ 24.02.2014)
10Hotărâre a Guvernului nr. 104/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 130/ 24.02.2014)
11Hotărâre a Guvernului nr. 105/2014 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 131/ 24.02.2014)
12Hotărâre a Guvernului nr. 106/2014 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 131/ 24.02.2014)
13Hotărâre a Guvernului nr. 107/2014 pentru aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 131/ 24.02.2014)
14Hotărâre a Guvernului nr. 108/2014 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 131/ 24.02.2014)
15Hotărâre a Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 146/ 9.03.2009)
16Hotărâre a Guvernului nr. 109/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 131/ 24.02.2014)
17Hotărârea Guvernului nr.262/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr.270/11.04.2014)
18Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003)
19Lege nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată (Monitorul Oficial nr. 535/ 03.08.2009)
20Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr.72/04.02.2013)
21Lege nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.621/02.09.2010)
22Lege nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Monitorul Oficial nr.757/12.11.2012)
23Lege nr. 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.247/30.04.2013)
24Hotărâre a Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese (Monitorul Oficial nr. 293/25.04.2003)
25Ordonanță de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.182/10.03.2008)
26Rectificare în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.227/25.03.2008)
27Lege nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr. 800/28.11.2008)
28Rectificare în cuprinsul Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial al României nr. 810/03.12.2008)
29Decizia nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.559/08.08.2012)
30Lege nr. 334 /2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (Monitorul Oficial nr. 510/ 22.07.2010)
31Lege nr. 124/2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr.433/ 21.06.2011)
32Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.1/2014 pentru aprobarea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului certificatului doveditor al alegerii, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr.154/04.03.2014)
33Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.2/2014 privind procedura de eliberare a adeverințelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.73 alin.(3) și (4) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și procedura de acreditare a observatorilor externi și a reprezentanților externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr.199/21.03.2014)