Decizii în aplicarea unitară a prevederilor legii

NR.CRT.
NUMĂR DECIZIE
DESCRIERE
1Decizia nr.2privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 mai 2014
2Decizia nr.4privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți în vederea admiterii candidaturilor
Modelul listei de candidați - Format rtf
Modelul listei de candidați - Format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - format rtf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - format pdf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format rtf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format pdf
Declarația de avere - Format rtf
Declarația de avere - Format pdf
Declarația de interese - Format rtf
Declarația de interese - Format pdf
Modelul listei de susținători - Format rtf
Modelul listei de susținători - Format pdf
Modelul declarației pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar - Format rtf
Modelul declarației pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar - Format pdf
Modelul cererii de admitere a candidaturii independente - Format rtf
Modelul cererii de admitere a candidaturii independente - Format pdf
Modelul cererii de renunțare la candidatură - Format rtf
Modelul cererii de renunțare la candidatură - Format pdf
3Decizia nr.7pentru aprobarea denumirii fiecărui birou electoral județean, a fiecărui birou electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014
4Decizia nr.8privind procedura de acreditare a observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-media la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Anexe in format rtf
5Decizia nr.10privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii arestați preventiv sau care execută o pedeapsă privativă de libertate
6Decizia nr.13privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum și pentru consemnarea prezenței la urne
7Decizia nr.13, republicatăprivind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum și pentru consemnarea prezenței la urne, cu modificările și completările ulterioare
8Decizia nr.43pentru completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr.13 din 2 aprilie 2014 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum și pentru consemnarea prezenței la urne
9Decizia nr.44privind unele măsuri pentru asigurarea ordinii publice în cadrul procesului electoral
10Decizia nr.45privind formatul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
11Decizia nr.47privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
12Decizia nr.48privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul proceselor-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării
13Decizia nr.49privind unele măsuri pentru utilizarea urnei speciale în penitenciare
14Decizia nr.60privind deplasarea urnei speciale
15Decizia nr.61privind organizarea preluării, în preziua alegerilor, a cererilor de deplasare a urnei speciale
16Decizia nr.82privind aprobarea eșantionului secțiilor de votare care vor transmite informații la birourile electorale referitoare la prezența populației la vot în data de 25 mai 2014
17Decizia nr.98privind unele măsuri pentru preluarea și asigurarea securității materialelor necesare votării de către birourile electorale ale secțiilor de votare
18Decizia nr.123privind soluționarea contestațiilor referitoare la valabilitatea voturilor, precum și unele măsuri privind desfășurarea votării
19Decizia nr.181privind încetarea activității birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a birourilor electorale ale secțiilor de votare