Hotărâri ale BEC

Nr. crt. Hotărâre Descriere
1 Hotărârea nr. 1 privind regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale Vizualizează
2 Hotărârea nr. 2 privind admiterea cererilor de înregistrare a semnelor electorale cuprinse în lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre Vizualizează
3 Hotărârea nr. 3 privind respingerea cererii formulată de Partidul Noua Generație - Creștin Democrat de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
4 Hotărârea nr. 4 privind respingerea cererii formulată de Partidul Liberal Democrat de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
5 Hotărârea nr. 5 privind întocmirea listei de candidați și a celorlalte documente care o însoțesc privind alegerea cetățenilor români ca membri în Parlamentul European Vizualizează
6 Hotărârea nr. 6 privind data la care expiră termenele prevăzute în Programul calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.128/2007 Vizualizează
7 Hotărârea nr. 7 privind respingerea, ca tardivă, a cererii formulată de Partidul Verde de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
8 Hotărârea nr. 8 privind respingerea, ca tardivă, a cererii formulată de Uniunea Populară Social Creștină de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
9 Hotărârea nr. 9 privind respingerea, ca tardivă, a cererii formulată de Partidul Ecologist Român de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
10 Hotărârea nr. 10 privind înregistrarea listelor de candidați propuse de partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale Vizualizează
11 Hotărârea nr. 11 privind respingerea, ca tardivă, a cererii formulată de Partidul Inițiativa Națională de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
12 Hotărârea nr. 12 privind respingerea, ca tardivă, a cererii formulată de Partidul Verde de înregistrare a semnului electoral Vizualizează
13 Hotărârea nr. 13 privind dispozițiile art.9 alin.(4) din Legea nr.33/2007 referitoare la copiile de pe listele electorale permanente Vizualizează
14 Hotărârea nr. 14 privind admiterea cererilor de înregistrare a semnelor electorale cuprinse în lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre Vizualizează
15 Hotărârea nr. 15 privind respingerea cererii formulată de Partidul Noua Generație - Creștin Democrat de schimbare a semnului electoral Vizualizează
16 Hotărârea nr. 16 privind modul de exercitare a dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007 de către cetățenii români cu domiciliul în străinătate Vizualizează
17 Hotărârea nr. 17 privind procedura de acreditare la alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 Vizualizează
18 Hotărârea nr. 18 privind stabilirea caracteristicilor tehnice ale buletinelor de vot ce vor fi folosite la alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 Vizualizează
19 Hotărârea nr. 19 privind modul de comunicare a reprezentanților partidelor politice în biroul electoral al secției de votare și de înaintare a delegațiilor întocmite conform prevederilor art.232 alin.(2) din Legea nr.33/2007 Vizualizează
20 Hotărârea nr. 20 privind posibilitatea punerii la dispoziția reprezentanților partidelor politice participante la alegerile pentru Parlamentul European a datelor de pe listele electorale suplimentare Vizualizează
21 Hotărârea nr. 21 privind constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare în teatrele de operații din Irak, Afganistan, Kosovo și Bosnia Herzegovina și procedura specifică de vot pentru efectivele militare din aceste teatre care se află în ziua votului în alte localități decât cele pentru care a fost aprobată organizarea de secții de votare Vizualizează
22 Hotărârea nr. 22 privind afișarea, în secțiile de votare organizate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 a dispozițiilor legale privind votul multiplu Vizualizează
23 Hotărârea nr. 23 privind admiterea contestației formulată de Partidul Liberal Democrat - Filiala Județeană Călărași de anulare a procesului verbal nr.33/2007 al Biroului Electoral Județean Călărași Vizualizează
24 Hotărârea nr. 24 privind admiterea contestației formulată de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - Filiala Județeană Călărași de anulare a procesului verbal nr.33/2007 al Biroului Electoral Județean Călărași Vizualizează
25 Hotărârea nr. 25 privind admiterea contestației formulată de Partidul Alianța Socialistă - Biroul Executiv Central de anulare a procesului verbal peivind completarea Biroului Electoral Județean Suceava Vizualizează
26 Hotărârea nr. 26 privind reprezentanții birourilor electorale ale secțiilor de votare care se vor deplasa, după încheierea votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, la birourile electorale județene respectiv de sector al municipiului București, pentru a depune documentele electorale prevăzute de lege Vizualizează
27 Hotărârea nr. 27 privind posibilitatea punerii la dispoziția delegaților partidelor politice participante la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007, care nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare, a unei copii certificate de pe procesul verbal de centralizare a rezultatelor votării Vizualizează
28 Hotărârea nr. 28 privind respingerea contestației formulată de Partidul Liberal Democrat împotriva Hotărârii nr.2/2007 a Biroului Electoral al Municipiului București Vizualizează
29 Hotărârea nr. 29 privind respingerea contestației formulată de Partidul Liberal Democrat - Filiala Județeană Dolj împotriva Hotărârii nr.2/2007 a Biroului Electoral Județean Dolj Vizualizează
30 Hotărârea nr. 30 privind stabilirea listei electorale în care vor fi înscriși cetățenii care voteaza la alegerile pentru membrii din România în parlamentul European din 25 noiembrie 2007 prin deplasarea urnei speciale Vizualizează
31 Hotărârea nr. 31 privind operațiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerile membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 Vizualizează
32 Hotărârea nr. 32 privind respingerea contestației formulată de Partidul Verde împotriva procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Sibiu Vizualizează
33 Hotărârea nr. 33 privind admiterea contestației formulată de Partidul Alianța Socialistă de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Arad Vizualizează
34 Hotărârea nr. 34 privind admiterea contestației formulată de Partidul Alianța Socialistă de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Satu Mare Vizualizează
35 Hotărârea nr. 35 privind admiterea contestației formulată de Partidul Liberal Democrat de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Arad Vizualizează
36 Hotărârea nr. 36 privind admiterea contestației formulată de Partidul Liberal Democrat - Filiala Bistrița Năsăud de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Bistrița Năsăud Vizualizează
37 Hotărârea nr. 37 privind respingerea contestației formulată de Partidul Verde de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral al Municipiului București Vizualizează
38 Hotărârea nr. 38 privind admiterea contestației formulată de Partidul Noua Generație - Creștin Democrat de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Galați Vizualizează
39 Hotărârea nr. 39 privind admiterea contestației formulată de Partidul Verde - Organizația Județeană Bacău de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Bacău Vizualizează
40 Hotărârea nr. 40 privind respingerea contestației formulată de Partida Romilor "Pro-Europa" - Sucursala Neamț referitor la participarea acesteia la procesul de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare Vizualizează
41 Hotărârea nr. 41 privind respingerea, ca inadmisibilă, a contestației formulată de Partidul Romînia Mare - Filiala Locală Strâmtura, Maramureș Vizualizează
42 Hotărârea nr. 42 privind respingerea contestației formulată de Partidul Alianța Socialistă de anulare a procesului-verbal de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare al Biroului Electoral Județean Suceava Vizualizează
43 Hotărârea nr. 43 privind respingerea contestației formulată de Partidul Verde de anulare a proceselor-verbale de desemnare prin tragere la sorți a reprezentanților partidelor politice neparlamentare Vizualizează
44 Hotărârea nr. 44 privind aplicarea dispozițiilor art.147 alin.(7) din Legea nr.33/2007 cu modificările și completările ulterioare Vizualizează
45 Hotărârea nr. 45 privind admiterea contestației formulată de Partidul Național Liberal - Filiala Județeană Dolj împotriva Hotărârii nr.2/2007 a Biroului Electoral Județean Dolj Vizualizează
46 Hotărârea nr. 46 privind admiterea contestației formulată de primarul municipiului Bârlad împotriva Hotărârii nr.1/2007 a Biroului Electoral Județean Vaslui Vizualizează
47 Hotărârea nr. 48 privind exercitarea dreptului de vot de către personalul medical de gardă în unitățile medicale în care sunt constituite secții de votare Vizualizează
48 Hotărârea nr. 49 privind interpretarea prevederilor art.75 alin.(8) din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Vizualizează
49 Hotărârea nr. 53 privind respingerea, ca nefondată, a contestației formulată de Partidul Democrat - Organizația Județeană Iași împotriva Hotărârii nr.6/2007 a Biroului Electoral Județean Iași Vizualizează
50 Hotărârea nr. 54 referitoare la mențiunile ce vor fi înscrise în listele electorale suplimentare și în declarația pe propria răspundere în cazul cetățeanului care voteaza în străinătate în baza titlului de călătorie Vizualizează
51 Hotărârea nr. 55 privind admiterea contestației formulată de Partidul Nțional Liberal - Filiala Teritorială Iași împotriva Hotărârii nr.2/2007 a Biroului Electoral Județean Iași Vizualizează
52 Hotărârea nr. 57 privind respingerea, ca indamisibilă, a contestației formulată de Partidul Conservator - Filiala Teleorman împotriva Hotărârii nr.18/2007 a Biroului Electoral Județean Teleorman Vizualizează
53 Hotărârea nr. 58 privind respingerea contestației formulată de Partidul România Mare - Filiala Teritorială Craiova împotriva procesului-verbal de completare a secției de votare nr.146/2007 Vizualizează
54 Hotărârea nr. 59 privind respingerea, ca indamisibilă, a contestației formulată de Partidul Democrat - Organizația Județeană Iași împotriva Hotărârii nr.29/2007 a Biroului Electoral Județean Iași Vizualizează
55 Hotărârea nr. 60 privind respingerea, ca indamisibilă, a contestației formulată de Partidul Democrat - Organizația Județeană Iași împotriva Hotărârii nr.30/2007 a Biroului Electoral Județean Iași Vizualizează
56 Hotărârea nr. 61 privind respingerea, ca indamisibilă, a contestației formulată de Partidul Democrat - Organizația Județeană Iași împotriva Hotărârii nr.31/2007 a Biroului Electoral Județean Iași Vizualizează
57 Hotărârea nr. 64 privind respingerea, ca indamisibilă, a contestației formulată de Asociația Civică Maghiară din Bihor împotriva Hotărârii nr.19/2007 a Biroului Electoral Județean Bihor Vizualizează
58 Hotărârea nr. 65 privind respingerea contestațiilor formulate de Partidul Noua Generație Creștin Democrat București împotriva Hotărârii nr.9/2007 a Biroului Electoral al Municipiului București Vizualizează